Ručný zber kraj

Tramín červený Gewürtztaminer 2018, výber z hrozna, ručný zber, sladké-Vinum Nobile
, ,
Pálava 2018, bobulový výber ručný zber, sladké- Vinum Nobile
, ,